GB-CRM to system zarządzania kontaktami z Klientami, program  umożliwia sprawne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie, umożliwia raportowanie i analizę zdarzeń niezbędnych do zamknięcia cyklu biznesowego związanego z danym klientem. Jak każdy nasz system informatyczny, jest to system w pełni skalowalny, z możliwością centralnego zarządzania i wdrożenia w ogólnopolskiej sieci wielooddziałowej.